Vyhodnotenie brigády

pridané dňa:

Vyhodnotenie akcie „Poznávací deň v lese“

Aj napriek nepriaznivému počasiu sa v májové  sobotné ráno v Brezničke, na moste cez rieku Ipeľ zišlo asi 15 členov PS a ich rodinných príslušníkov.

Na úvod všetkých zúčastnených  privítal predseda PS Ing. Balkovský.  Prítomných najprv informoval so stavom prác súvisiacich s registrácou PS a s niektorými úlohami na rok 2014. Následne účastníkov oboznámil so zložením Pozemkového spoločenstva Cicvár Breznička a na rozdaných mapkách ukázal hranice  spoločných nehnuteľností.   Po krátkom oboznámení boli prítomní rozdelení do 4 skupín, ktoré po určených trasách spoznávali hranice PS a zároveň aj zbierali vyhádzané odpadky pri cestách.

Celú akciu možno hodnotiť za veľmi vydarenú, nakoľko účasníci v prírode strávili čas nielen poznávcou prechádzkou, ale tiež  prispeli k zlepšeniu prírodného prostredia v našom PS, keď za dopoludnie vyzbierali za veľký kontajner odpadkov.

Fotodokumentáciu tejto spoločnej akcie  si môžete pozrieť vo fotogalérii.

mb