Príprava palivového dreva v r.2014

pridané dňa:

V zmysle uznesenia z valného zhromaždenia zo dňa 8.2.2014 žiadame vlastníkov lesných pozemkov o nahlásenie záujmu o samovýrobu palivového dreva v r.2014 p. Jánovi Gáborovi (0918 079189, Breznička 208) zodpovednému za práce v lese.

Ak do 30.7.2014 vlastníci neprejavia záujem, tak v zmysle rozhodnutia  výboru bude spracovávanie samovýroby palivového dreva  prideľované aj nevlastníkom.

výbor PS