Poznávací deň-brigáda

pridané dňa:

Pozvánka “Poznávací deň v lese Cicvár a Hrabina”

Pozemkové spoločenstvo CICVÁR Breznička, 985 02 Breznička

Vážení  spolupodielnici

 

Vec:  Poznávací deň v lese Cicvár a Hrabina

 

Na základe prijatého uznesenia z posledného valného zhromaždenia

PS Cicvár Breznička konaného dňa 8.2.2014, Vás výbor  PS čo nasrdečnejšie  pozýva na obhliadku hraníc pozemkového spoločenstva spojenú s čistením lesných pozemkov.

Stretnutie účastníkov bude dňa

3. mája 2014, t.j. v sobotu o 08:00 hod.

so zrazom v Brezničke na moste cez Ipeľ (smer Červeň).

Spoločnú akciu spolupodielnikov organizuje výbor PS a jej poslaním je:

 

  • ukázať vlastníkom podielov v PS pozemky nášho spoločenstva v ich skutočných hraniciach v teréne
  • identifikovať divoké skládky odpadov
  • spoločne pozbierať drobné odpady v našom lese
  • zažiť spoločnú májovú prechádzku naším lesom, ktorý naši predkovia spravovali a užívali

Pozvanie platí pre všetkých vlastníkov podielov PS a je vhodné najmä pre mladšie generácie Vašich rodinných príslušníkov.

Na zber odpadov výbor zabezpečí plastové vrecia a v spolupráci s obcou Breznička kontajner na zozbierané odpady.

Výbor sa teší na príjemný spoločný zážitok.

V Brezničke, dňa 22.4.2014

Ing. Miroslav BALKOVSKÝ, v.r.                                  Ing. Ján GÁBOR, v.r.

predseda PS                                                                   predseda DR PS

P.S.: Ak sa spoločnej akcie zúčastníte, oznámte to prosím niektorému členovi výboru PS.