Stretnutie vlastníkov PS Cicvár

pridané dňa:

Vyhodnotenie spoločnej akcie PS Cicvár

Na základe uznesenia VZ PS Cicvár Breznička sa dňa 25.4.2015 uskutočnilo už druhé spoločné stretnutie členov PS priamo v teréne.

Za veľmi priaznivého počasia sa v sobotu ráno stretlo asi 20 členov PS a ich rodinných príslušníkov.

Na úvod všetkých pozdravil a privítal predseda PS Cicvár Breznička Ing.Miroslav Balkovský a v krátkosti ich oboznámil s plnením úloh od posledného VZ.

Prítomným boli rozdané mapky hraníc PS a mapky spred 65 rokov, kde si zúčastnení mohli pozrieť ako vypadalo naše PS v minulosti. Člen výboru, Ľudovít Géč, v krátkosti prítomných oboznámil s históriou jednou z častí spoločnej nehnuteľnosti Hrabina – roľa Bulharka. Po krátkej diskusii boli zúčastnení rozdelení do 4 skupín, kde si v doprovode člena výboru pozreli, priamo v teréne, hranice spoločných nehnuteľností Cicvár a Hrabina. Príjemnú prechádzku lesom spojili aj so zbieraním odpadkov.

Na záver okolo 12 hod. sa všetci spoločne stretli pri výbornom poľovníckom guľáši, ktorý pripravili členovia PS Miroslav Balkovský ml. a Radoslav Gábor. Všetci zúčastnení hodnotili akciu PS Cicvár Breznička ako veľmi vydarenú.

Fofodokumentáciu tejto akcie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

 

 

mb